Veelgestelde vragen

Wat is kerktijden?

Kerktijden.nl is een website met aankondigingen van kerkdiensten en informatie over beroepingswerk. Primair is de site bedoeld voor kerkelijke gemeenten binnen de gereformeerde gezindte, maar secundair ook breder voor gemeenten die zich rekenen tot het protestantisme. Kerktijden.nl is responsive gebouwd en daarmee zowel via computers, tablets als mobiele telefoons goed toegankelijk.

Hoe is kerktijden.nl ontstaan, ontwikkeld en wat is het doel?

Kerktijden.nl bestaat sinds 2013. De website is gebouwd om scriba’s en preekregelaars te ontzorgen, zodat zij alle preekbeurten kunnen invoeren via kerktijden.nl. Via een eigen inlogscherm kunnen zij alle diensten invoeren en bekijken of een voorganger ‘vrij’ is of al ‘bezet’. Voor hen is ook zichtbaar of een voorganger bij enkele beurten daadwerkelijk bij hen op tijd kan zijn om voor te gaan. De scriba/preekregelaar heeft de mogelijkheid om enkel eigen voorgangers uit eigen kerkgenootschap te selecteren, maar ook kunnen zij voor (bepaalde) diensten voorgangers selecteren uit andere kerkgenootschappen. Het Reformatorisch Dagblad en kerkelijke bureaus maken gebruik van de ingevoerde data en nemen data af voor de (wekelijkse) overzichten voor hun eigen kerkgenootschap of breder, hetzij in papieren uitgave of digitaal. Hiervoor is voor hen een specifiek gewenste ontsluiting gebouwd.
In 2014 is de website uitgebreid met de mogelijkheid, dat preekregelaars beroepingsnieuws door kunnen geven. Dit heeft ertoe geleid dat beroepingsnieuws sneller en op een betrouwbaarder manier gemeld kan worden en gepubliceerd op de site.
In 2015 zijn de buitenlandse kerkdiensten toegevoegd aan kerktijden.nl. Het gaat dan om Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland.
Plaatselijke gemeenten kunnen via een aangeboden widget de ingevoerde diensten naar hun eigen kerkwebsite te halen. Ook gemeenteleden kunnen alle diensten in hun eigen agenda opnemen. Deze mogelijkheden zijn te vinden op de eigen gemeentepagina.
Op de eigen gemeentepagina heeft de scriba/preekregelaar de mogelijkheid om informatie over de plaatselijke gemeente op te nemen. Bijvoorbeeld voorzieningen in/rond de kerk en een stukje geschiedenis over de kerk. Helemaal onderaan kunnen foto’s van de kerk worden getoond. Op deze wijze kan een bezoeker/vakantieganger hier kennis van nemen.
In januari 2020 is er een marktonderzoek geweest onder lezers en preekregelaars. Dit met groot respons. Nieuwe behoeften zijn in kaart gebracht en als nieuwe ontwikkelpunten toegevoegd voor de nieuwbouw.
In april 2021 is de site geheel vernieuwd en heeft ook een nieuw uiterlijk gekregen.

Mag ik gegevens van kerktijden.nl gebruiken?

Kerktijden.nl biedt de plaatselijke kerkelijke gemeenten de mogelijkheid om, door middel van een widget, gebruik te maken van de ingevoerde data. Op de gemeentepagina wordt onder het kopje ‘Plaats op website’ deze mogelijkheid geboden. Ook kan er door (doop)leden gebruik worden gemaakt van een link om de diensten van zijn/haar kerkelijke gemeente te importeren in de eigen agenda. Deze link is te vinden onder het kopje ‘Koppel uw agenda’. In alle andere gevallen is het, zonder toestemming van/overeenkomst met kerktijden.nl, niet toegestaan om de data voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Zoeken in kerktijden.nl

Kerktijden.nl biedt u op de homepage te zoeken op plaats, postcode of kerkelijke gemeente. Ook kunt u zoeken naar een voorganger. Ook biedt de site de mogelijkheid om ‘uitgebreid te zoeken’. Een linkje boven in het zoekscherm. Hier kunt u zoeken op diensten in uw omgeving die vandaag, komende zondag, of doordeweeks plaatsvinden. U kunt ook zoeken op een specifieke datum, op afstand en op kerkgenootschap(pen).

Inloggen, wie?

Wanneer u Kerktijden.nl opstart ziet u rechtsboven 'inloggen'.
Deze inlog is voor o.a. preekregelaars om hun diensten in te voeren. Bezoekers hoeven niet in te loggen.

Hoe kan ik snel mijn gemeente(n) zoeken die ik graag volg?

Op de gemeentepagina is het mogelijk om uw/deze gemeente als favoriet toe te voegen.
Op de homepage komt/komen deze dan zichtbaar als uw favoriete gemeente(n) te staan.
Gemeentepagina nog niet opgeslagen:   >  opgeslagen als thuiskerk: 

Mijn gemeente staat niet in kerktijden.nl

Het is mogelijk dat uw plaatselijke gemeente nog niet is opgenomen in kerktijden.nl. Deze is dan vermoedelijk niet aangevraagd of wordt niet gerekend tot het ‘protestantisme’. In de balk bovenin kan de scriba van uw plaatselijke gemeente zich aanmelden.  

Welke diensten zijn audio- en welke zijn video-diensten

Een preekregelaar kan instellen of een dienst wordt uitgezonden via audiostream (luisteren) of videostream (bekijken) of beiden.
Aan het icoontje achter de dienst is ziet u welke dienst het betreft. Met één klik kunt u naar de betreffende stream om te luisteren of te kijken.

Indien een dienst/gemeente deze icoontjes niet toont, kan het zijn dat de gemeente geen diensten uitzendt of deze niet hebben ingesteld.
Voor vragen kunt u dan contact opnemen met de betreffende preekregelaar/scriba. 

Hoe kan ik weten waar een voorganger nog meer voorgaat?

U kunt via de homepage zoeken op 'voorganger' waar zich na de zoekopdracht de voorgangerspagina opent. U ziet daar alle geplande diensten waar en wanneer de voorganger voorgaat.
U kunt de voorganger ook onderstreept vinden op een gemeentepagina (zie onder). U klikt op de naam en gaat u naar de voorgangerspagina waar u alle geplande diensten vindt waar en wanneer de voorganger daar voorgaat.

Wat kan ik allemaal vinden op een gemeentepagina?


Onder de horizontale groene balk vindt u bovenstaande 5 items welke de onderverdeling is van een gemeentepagina:
Kerkinformatie: Hier wordt de locatie als ook nevenlocaties getoond, inclusief een link om de route op uw mobiel te activeren. Ook vindt u hier het aantal leden van de gemeente.
Kerkdiensten: De ingeplande diensten worden hier per maand getoond. Diensten zijn altijd op de hoofdlocatie tenzij anders staat aangegeven. De eerstvolgende kerkdienst staat bovenaan. Gehouden diensten worden in een lichtgroen vlak getoond. Hieronder volgt de uitleg om de diensten te koppelen aan uw eigen digitale agenda en een link (code) om de kerktijden van uw gemeente te kunnen plaatsen op uw eigen kerkelijke website.
Algemene informatie: De plaatselijke gemeente heeft hier haar informatie over de diensten e.d. staan (1).
Ook vindt u hier de voorzieningen die een gemeente heeft als "Rolstoelvriendelijk, Parkeerplaatsen, Crèche, Toiletten, Toiletten voor mindervaliden, e.d." (2)
Foto's van het interieur en exterieur van de kerk kunnen hier worden getoond (3) en door de preekregelaar zelf worden aangevuld. Ook wordt hier de mogelijkheid geboden om eigen foto's (rechtenvrij) in te sturen.
De gemeente: De informatie over o.a. de geschiedenis van de plaatselijke gemeente kan hier worden beschreven (1).
Enkele doorlink-mogelijkheden om het beroepingswerk van deze gemeente te kunnen bekijken (2). Indien toegevoegd door de preekregelaar, zou u hier een link van de plaatselijke website van de gemeente kunnen vinden (3). En tenslotte is er een link naar Digibron waar geschreven/gearchiveerde teksten over deze gemeente te vinden zijn (4).
Contactpersonen: De contactpersonen die u als bezoeker kunt benaderen bij vragen vindt u hier.

Hoe kan ik contact opnemen met een plaatselijke gemeente?

Onderaan een gemeentepagina vindt u onder contactpersonen de namen van de preekregelaar/preekcontact/koster. Met een van hen kunt u contact opnemen bij vragen over de plaatselijk gemeente.
NB: Voor het mailen naar een contactpersoon van deze gemeente verwijzen wij u naar de plaatselijke website van deze gemeente. Vanuit de website van kerktijden kunt u niet mailen naar een betreffende gemeente. Onderaan de pagina vindt u onderstaande balk met het item 'Neem contact op'. Op dat moment mailt u met de helpdesk van kerktijden en niet de plaatselijk gemeente.

Beroepingswerk

Dagelijks wordt vanuit een breed aanbod het beroepingswerk aangevuld op de site. De pagina beroepingswerk is een veelgelezen onderdeel van kerktijden.nl. Scriba’s/preekregelaars met een account kunnen via kerktijden.nl zelf beroepingswerk doorgeven. Dit levert betrouwbare informatie op die dan meteen online staat.  

Nederlandse kerkdiensten in het buitenland

In het zomerseizoen worden op diverse plaatsen in Europa waar veel Nederlandse vakantiegangers zijn, Nederlandstalige kerkdiensten georganiseerd. Deze worden ook via kerktijden.nl aangekondigd op de pagina Buitenland. Wilt u diensten in het buitenland aan ons doorgeven? Geef het door via buitenland@kerktijden.nl  

Anderstalige kerkdiensten

Wilt u in het buitenland naar de kerk en vindt er in de buurt geen Nederlandstalige kerkdienst plaats? Wij bieden connectedchurches.nl de mogelijkheid om hun dienstverlening via kerktijden.nl aan te bieden. Een link naar deze website vindt u op de pagina Buitenland. Zij bieden op hun site anderstalige Bijbelgetrouwe kerkdiensten. Kerktijden.nl draagt geen verantwoordelijkheid of er daadwerkelijk ook diensten worden belegd.  

Hoe kan ik een widget op onze kerkelijke site plaatsen? 

Kerktijden.nl biedt de plaatselijke kerkelijke gemeenten de mogelijkheid om, door middel van een widget, gebruik te maken van de ingevoerde data. Op de gemeentepagina wordt onder het kopje ‘Plaats op website’ deze mogelijkheid geboden.

Hoe kan ik kerkdiensten van mijn gemeente koppelen aan mijn persoonlijke agenda?

Om de diensten van uw kerkelijke gemeente te koppelen aan uw persoonlijke agenda, gaat u naar de pagina van uw gemeente en klikt u op "Koppel aan agenda". In dit geval download er in de meeste gevallen een bestand wat u kunt openen middels uw kalender-applicatie. Maakt u gebruik van Google Calendar, dan gaat dit anders. U klikt op "Koppel aan agenda" met de rechtermuisknop en selecteert "Linkadres kopiëren" (zie onder). 

Daarna logt u in op uw Google Calendar en volgt u de volgende stappen (bij de URL voert u de zojuist gekopieerde link in):

U ziet nu het type dienst, de naam van de voorganger, de tijd en de locatie.

Ik ben een voorganger maar ik sta nog niet op de website. Wat kan ik hier aan doen?

Heeft de gemeente waar u aan verbonden bent een account via kerktijden.nl, dan kan uw scriba/preekregelaar u als voorganger aanvragen. 
Bent u nog niet verbonden aan een gemeente? Dan kunt u middels deze link een aanvraag indienen om toegevoegd te worden aan kerktijden.nl.
Heeft uw gemeente nog geen account, dan kan uw scriba/preekregelaar deze aanvragen. Hiervoor kunt u de link gebruiken op de homepage ‘gemeente toevoegen’.

Mijn gegevens staan op de website maar dit wil ik niet. Wat doe ik?

Uw scriba/preekregelaar die een account heeft op kerktijden.nl kan onder ‘beheer contactpersonen’ in het veld zichtbaarheid uw contactgegevens verbergen.

Waarom adverteren op kerktijden.nl?

Op kerktijden.nl vindt de bezoeker alle actuele informatie over kerkgebouwen, kerkelijke gemeenten, kerkdiensten en predikanten. Kerktijden wordt ruim 50.000 keer per week bezocht (bron: Google Analytics). Onze media-adviseurs zijn graag bereid u een gericht advies te geven, of samen met u een mediaplan op te stellen om uw doelstellingen te realiseren. Laat u terugbellen door een van onze media-adviseurs, of neem telefonisch contact (055 - 53 90 499) op met de advertentieafdeling voor het maken van een afspraak, of klik op onderstaande balk op 'Adverteren'.

Welke kerkgenootschappen kan ik vinden binnen kerktijden.nl?

Een behoorlijk aantal plaatselijke gemeenten uit de volgende kerkgenootschappen vindt u op kerktijden.nl: Protestantse Kerk in Nederland; Protestantse Kerk in Nederland (Hervormde Gemeenten); Protestantse Kerk in Nederland (Gereformeerde Kerken); Protestantse Kerk in Nederland (Protestantse Gemeenten); Vrije Hervormde Gemeenten; Hervormde Evangelisatie; Hervormd Gereformeerd Comité; Nederlandse Hervormde Evangelisatie; Nederlandse Hervormde Gereformeerde Evangelisatie; Vrije Hervormde Evangelisatie; Evangelisatie; Hervormd Lokaal; Vrije Evangelisatie; Hersteld Hervormde Kerk; Hersteld Hervormde Evangelisatie; Christelijke Gereformeerde Kerken; Christelijke Gereformeerde Kerken vrijgemaakt; Christelijke Gereformeerde Kerken/Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt); Gereformeerde Gemeenten; Gereformeerde Gemeenten in Nederland; Oud Gereformeerde Gemeenten; Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland; Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband); Oud Gereformeerde Gemeenten (buiten verband); Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband); Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten; Gereformeerde Kerken vrijgemaakt; Gereformeerde Kerken hersteld; Gereformeerde Kerken Nederland; Nederlands Gereformeerde Kerken; Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland; Vrije Baptisten Gemeenten; Unie van Baptistengemeenten; Evangelische Baptistengemeenten; Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland; Evangelische Gemeente; Doopsgezinde Broederschap; Remonstrantse Broederschap; Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten; Reformatorische Baptistengemeenten; Christelijk Gereformeerde Kerk/Nederlands Gereformeerde Kerk; Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC); Protestantse Kerk in Nederland (Evangelisch-Lutherse Gemeenten); Vrije Gereformeerde Gemeente en tenslotte nog diverse Verpleeghuizen.
Op de zoekpagina vindt u al deze kerkgenootschappen onder elkaar.

Staat uw vraag er niet bij?

Neem dan contact op met Kerkijken via het contactformulier.