• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Overberg (Efrathakerk)

  Protestantse Kerk in Nederland (Hervormde Gemeente)

  Overberg Haarweg 35 A 3959 AM Overberg toon op kaart

  Predikant: ds. A. L. de Kwaadsteniet

  Reguliere kerktijden: 10:00 en 18:30

  Bekijk het beroepingswerk van deze gemeente.

  Over de gemeente

  In de periode dat de maatregelen voor samenkomsten, waaronder dus ook erediensten, van kracht zijn in het kader van het NOVI-19 virus, worden alleen morgendiensten gehouden in de Efrathakerk. Deze worden rechtstreeks uitgezonden via Kerkdienstgemist: Hier zijn deze diensten later ook terug te beluisteren.

   https://kerkdienstgemist.nl/stations/298-Efrathakerk 

  De hervormde gemeente te Overberg is een hervormde wijkgemeente van de Protestantse Gemeente te Amerongen-Overberg en omvat het dorp Overberg en de omliggende buurschappen: Groep, Dwarsweg en De Haar. De Protestantse wijkgemeente Amerongen is de andere wijkgemeente en wordt gevormd door het dorp Amerongen. De Protestantse Gemeente Amerongen-Overberg behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De Protestantse gemeente is ontstaan op 1 januari 2017, na een vereniging tussen de Hervormde gemeente te Amerongen-Overberg en de Gereformeerde kerk Amerongen-Elst.

  Het dorp Overberg en de omliggende buurtschappen zijn gelegen in de burgerlijke gemeente ‘Utrechtse Heuvelrug’. Het dorp Overberg heeft een kleine kern met ca. 1500 inwoners en is voornamelijk agrarisch gebied, waarbij veeteelt veruit de belangrijkste factor is. Vanwege de ligging juist onder de Utrechtse Heuvelrug zijn rondom en in Overberg diverse campings gelegen, die in de zomermaanden druk bezocht worden. Bezoekers zijn van harte welkom bij de erediensten in onze wijkgemeente.

  Wij, als (wijk)gemeente willen volop een gemeente zijn van haar Here, Jezus Christus. Omdat Hij in Zijn Woord tot ons komt, willen wij ook een Bijbelgetrouwe gemeente zijn. De Hervormde Gemeente van Overberg hecht aan de gereformeerde traditie en wil die bewaren en overdragen. Met gereformeerde traditie wordt bedoeld: het vasthouden aan de bijbel als bron van wat we over God weten, het geloof als enige weg naar God en genade als enige basis van onze redding. Dit is verwoord in de belijdenisgeschriften van onze kerk. De gemeente rond de Efrathakerk weet zich verbonden met de traditie waaruit zij voortkomt en wil die in de taal van deze tijd verwoorden.

  De zondagse erediensten vormen het kloppend hart van de gemeente. Van de zondagse diensten wordt de ochtenddienst het drukst bezocht. De middagdienst heeft meer het karakter van een leerdienst. De liturgie is sober van vorm met veel nadruk op het Woord en de verkondiging. Psalmen hebben onze voorkeur en andere liederen staan dicht bij de woorden uit de Bijbel. Ons geloof vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. In onze geseculariseerde samenleving is het belangrijk dat we als gemeente onze roeping verstaan. Wij willen een levende en aanstekelijke gemeente zijn, waarin de leden hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. De bewustwording daarvan is essentieel. Dat betekent dat gemeenteleden volgeling van Jezus Christus zijn in woord en daad. Ook betekent het dat de gemeente toegankelijk is voor ieder die met het geloof wil kennismaken

  Lees meer
  Dit is mijn thuisgemeente
  Website gemeentelivestream Kerktijden op uw website Voeg toe aan agenda

  Diensten in uw agenda

  Voeg de volgende link toe aan uw agenda: https://www.kerktijden.nl/data/kerktijden/gemeente/864/ical

  Kerktijden op uw website

  Voor het tonen van kerktijden op externe websites is een widget ontwikkeld. De beheerder van de website kan deze widget plaatsen.

  Bij het gebruiken van de widget gaat u akkoord met het volgende:
  - Het logo van kerktijden dient zichtbaar te blijven.
  - De link naar kerktijden.nl dient zichtbaar te blijven.

  Voor het gebruik van de widget dient jQuery beschikbaar te zijn op de website. U kunt dit doen door:
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js"></script> toe te voegen binnen de <head></head> tags van de website.

  Voeg de onderstaande code op de gewenste plek toe aan de html van de website. Deze code is specifiek voor de gemeente; Overberg (Efrathakerk)

  <script id="kerktijden-widget-gem-864" data-weken=3 src="https://www.kerktijden.nl/widget/kerktijdenV2-min.js" type="text/javascript"></script>

  U kunt de styling van de widget aanpassen binnen de stylesheets van de website.

  Contactpersonen

  Scriba
  dhr. T. ReedijkHeuvelse Steeg6 A3959 BBOverberg0343 481 664
  Scriba diaconie
  dhr. H van de ZandschulpHeuvelse Steeg20 A3959 BBOVERBERG0343-481269
  Koster
  dhr. P. van DoornHaarweg30 3959 AROverberg0343-481487
  Preekregelaar kerktijden.nl
  dhr. C.J. HenkenDwarsweg65 B3959 AGOverberg0343 481 487

  Diensten

  vorige diensten
  meer diensten
  toon foto's