• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Opheusden (Hersteld Hervormde dorpskerk)

  Hersteld Hervormde Gemeente

  Opheusden Hamsestraat 2 4043 LH Opheusden toon op kaart

  Predikant: ds. R. van de Kamp

  Reguliere kerktijden: 10:00 en 18:30

  Bekijk het beroepingswerk van deze gemeente.

  Over de gemeente

  Kerkdiensten
  Elke zondag wordt twee maal het Woord van God verkondigd. In de avonddienst wordt gewoonlijk uit de Heidelbergse Catechismus gepreekt.
  Viermaal in het jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Voor de komende periode zijn de avondmaalszondagen op 25 februari 2018, 3 juni 2018, 2 september 2018 en 25 november 2018.
  Een aantal keren zal het sacrament van de Heilige Doop bediend worden.
  Iedereen is hartelijk welkom in de kerk om de kerkdienst bij te wonen.
  We zien er naar uit dat het Woord velen, ja kon het zijn allen zal raken en dat we opnieuw geboren worden tot een nieuw leven in Christus. De kerk is de plaats waar de Heilige Geest wil werken.
  De klokken roepen iedere zondag: de Meester is daar en Hij roept u.

  Kinderoppas
  Elke morgendienst is er oppas voor de kinderen van 0 t/m 4 jaar in verenigingsgebouw Eltheto. Er wordt opgepast door 2 moeders en 2 meisjes. Voor informatie kunt u contact opnemen met: G. Jansen-van Kleef, Dalwagenseweg 130, tel. (0488) 76 90 26.

  Kerktelefoon
  Voor degenen die niet meer in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen is er de mogelijkheid kerktelefoon aan te vragen. U kunt zich daarvoor in verbinding stellen met ouderling D. van Eldik, tel. (0488) 44 17 84. Tweemaal per jaar komt één van de kerkvoogden of notabelen langs om de inhoud van het busje op te halen. Vraag als u wegens ouderdom of ziekte niet naar de kerk kunt een kerktelefoon aan, zodat u op die manier thuis het Woord kan horen.

  CD-dienst
  Zowel de preken die in de kerk gehouden worden, als bijeenkomsten (o.a. Bijbeluur) in “Eltheto”, worden opgenomen en kunnen op een CD worden gezet. Via de CD kunnen de diensten dan toch beluisterd worden. Wilt u een CD in uw bezit hebben, dan kunt u deze ook kopen. De CD-dienst wordt verzorgd door de heer T. van Garderen, tel. (0317) 61 46 10.

  Belijdeniscatechisatie
  Voor de gemeenteleden die zich willen voorbereiden op het doen van openbare geloofsbelijdenis wordt belijdeniscatechisatie gegeven. Wie belijdeniscatechisatie wil volgen wordt verzocht contact op te nemen met de predikant.

  Lidmatenkring
  De lidmatenkring kring is voor iedereen toegankelijk en kent geen ingangseisen of – voorwaarden. In de praktijk zijn het vooral de jongere lidmaten die deze kring bezoeken.
  De kring komt op dinsdagavond samen.

  Bijbeluur
  Eens in de maand is er op donderdagavond Bijbeluur in Eltheto. Het doel van deze avonden is met elkaar de Bijbel te lezen, meer dan in een preek ligt de nadruk op de uitleg van de tekst. De avonden zijn mede bedoeld voor onderlinge ontmoeting. Daarom is er vanaf 19.30 uur gelegenheid een kop koffie te drinken. Om 20.00 uur beginnen we en de avond wordt om 21.00 uur afgesloten.
  Op deze avonden is er ook een boekentafel waarvan de opbrengst is voor de diaconie.

  Ouderen contactmiddag
  Eens per maand is er op dinsdag een contactmiddag in Eltheto. Er wordt op deze middagen een meditatie gehouden. Na de pauze wordt er een verhaal voorgelezen. De middagen zijn tevens bedoeld om de onderlinge band te versterken. De middagen worden aangekondigd in Eltheto. Wie niet over vervoer beschikt kan contact opnemen met diaken K. van Leijen, tel. (0488) 44 13 57.


  Korte geschiedenis van het kerkgebouw:
  Het kerkgebouw is eigendom van de Hersteld Hervormde Gemeente van Opheusden. Voor de Hervorming was de kerk een dochterkerk van de Wageningse en was gewijd aan Johannes de Doper. In een oud kerkregister van het jaar 1395 komt een kerk van “Heusden” voor.

  Waarschijnlijk is de kerk aan het eind van de 15e eeuw geheel verwoest als gevolg van burgerlijke twisten en is daarna vernieuwd met een schip en dwarspand tussen koor en toren.

  De steen boven de uitgang van de kerk herinnert aan deze periode. Het opschrift dat in gotische letters is geschreven dateert uit 1524 en luidt:

  ”JAN EN JOACHIM VAN HOEMEN GEBRUEDERS HEBBEN / GELACHT DE YERSTÉ STEEN VÁ DESER KERKE MD END XXIIII”

  Naast bovengenoemd opschrift in steen is er nog een andere steen van historische betekenis. We doelen hier op de gedenksteen naar aanleiding van het overlijden van ds. A. van Herwaarden. De tekst hierop luidt:

  AAN DE NAGEDACHTENIS VAN DS. ADRIANUS VAN HERWAARDEN DOOR ZIJNE GEMEENTE TE OPHEUSDEN 29 JULY 1855 WERD HIJ OP DEN PREDIKSTOEL PLOTSELINGS DOODELIJK GETROFFEN DOOR HET VUUR DES HEMELS ZIJN HEER, ALS HIJ KOMT, ZAL VINDEN DOENDE WAT HEM BEVOLEN WAS

  Deze steen vindt u nog in vernieuwde vorm bij de trap van de preekstoel. Er is een boekje uitgegeven waarin u deze gebeurtenissen uitgebreid vindt beschreven. In dat boekje zijn ook enkele preken opgenomen.
  Graven bevinden zich niet meer in de kerk, wel grafstenen, deze vertellen hun eigen geschiedenis.

  Omstreeks 1800 is de consistorie aangebouwd en in de periode daarna zijn veel herstelwerkzaamheden verricht. De restauratiewerkzaamheden van ± 1930 zijn tien jaar daarna te niet gedaan, toen was men genoodzaakt de toren om militaire redenen op te blazen. Dit richtte aan de kerk zelf grote schade aan, want de gewelven stortten in. In de periode 1948-1952 is het kerkgebouw opnieuw gerestaureerd.

  Regelmatig worden nu nog onder toezicht van Monumentenzorg restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. In het verleden is o.a. voegwerk aan de kerk en ook het geheel opnieuw invoegen van de toren uitgevoerd. De pilaren in de kerk zijn ook opnieuw van een pleisterlaag voorzien.

  Lees meer
  Dit is mijn thuisgemeente
  Website gemeente Kerktijden op uw website Voeg toe aan agenda

  Diensten in uw agenda

  Voeg de volgende link toe aan uw agenda: https://www.kerktijden.nl/data/kerktijden/gemeente/31/ical

  Kerktijden op uw website

  Voor het tonen van kerktijden op externe websites is een widget ontwikkeld. De beheerder van de website kan deze widget plaatsen.

  Bij het gebruiken van de widget gaat u akkoord met het volgende:
  - Het logo van kerktijden dient zichtbaar te blijven.
  - De link naar kerktijden.nl dient zichtbaar te blijven.

  Voor het gebruik van de widget dient jQuery beschikbaar te zijn op de website. U kunt dit doen door:
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.0/jquery.min.js"></script> toe te voegen binnen de <head></head> tags van de website.

  Voeg de onderstaande code op de gewenste plek toe aan de html van de website. Deze code is specifiek voor de gemeente; Opheusden (Hersteld Hervormde dorpskerk)

  <script id="kerktijden-widget-gem-31" data-weken=3 src="https://www.kerktijden.nl/widget/kerktijdenV2-min.js" type="text/javascript"></script>

  U kunt de styling van de widget aanpassen binnen de stylesheets van de website.

  Contactpersonen

  Scriba
  dhr. G. HeenckHamsestraat1 4043 LEOpheusden0488-442927
  Preekregelaar kerktijden.nl
  dhr. D van EldikTolsestraat20 4043 KBOpheusden0488-441784

  Diensten

  vorige diensten
  meer diensten
  toon foto's