Bijbelgetrouw in het buitenland


Bijbelgetrouw in het buitenland

Nederlandstalige diensten: Deze kaart biedt u een overzicht van (incidentele) Nederlandstalige kerkdiensten in het buitenland, in de vorm van groene pionnen. Onder de ballonnen met een cijfer vindt u een plaats waar zo’n dienst wordt gehouden, met name in de zomervakantie. Door het aanklikken van de ballon vindt u meer informatie. 

Bijbelgetrouwe buitenlandse diensten: Deze kaart biedt u een overzicht van kerkelijke gemeenten in het buitenland die de Bijbel als Gods onfeilbare Woord aanvaarden. Ze zijn aangegeven in de vorm van oranje pionnen. Onder de ballonnen met een cijfer vindt u een aantal gemeenten in de betreffende regio. Door het aanklikken van de ballon worden ze zichtbaar. De website biedt zeker geen alomvattend overzicht. De nadruk ligt op vakantielanden.

Het besluit om een gemeente op te nemen, is gebaseerd op gegevens van het kerkverband waartoe de gemeente behoort of informatie over de grondslag van de gemeente zelf. Als een gemeente een eigen website heeft, is die te raadplegen via de button “Meer informatie”. 

De liturgie en wijze van prediking kunnen afwijken van wat reformatorische christenen in Nederland gewend zijn. Wilt u positieve of negatieve ervaringen delen, dan kan dat door een bericht te sturen via het contactformulier. Ook het aandragen van Bijbelgetrouwe gemeenten die nog geen plaats kregen op deze website, kan via dit formulier.

Gevonden resultaten ({{items.length}})

{{community.name.trim().trimChars(',')}}
{{community.locations[0].street}} {{community.locations[0].number}}
{{community.locations[0].zipcode}} {{community.locations[0].town}}
{{community.locations[0].country}}
Plan uw route
{{$filters.formatDayOfWeekName( time.dayOfWeek)}} {{dt.substr(0,5).trimChars(':')}},