• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Volg ons op twitter voor actueel beroepingswerk

  Beroepingswerk

  Protestantse Kerk in Nederland

  Beroepen

  19-07-2017 / 31-07-2017
  Beroepen door: Gemeente Lelystad Ds. De Lange is pionier van Nieuw-Westenwind te Amsterdam
  14-07-2017 / 11-08-2017
  Beroepen door: Gemeente Epe (Goede Herderkerk) (voorheen herv. pred. te Nieuweroord-Noordscheschut)
  10-07-2017 / 31-07-2017
  Beroepen door: Gemeente Papendrecht (Bethlehemkerk) (deeltijd)

  Aangenomen

  13-07-2017
  Aangenomen: Gemeente Warffum-Breede-Usquert (voorheen predikant te Vries (prot.))
  27-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Drachten (De Oase) (wijk Noord)
  16-06-2017
  Aangenomen: PKN-P (als predikant algemene dienst PKN, ten dienste van PGU, in het bijzonder voor interkerkelijke, Wekelijkse Choral Evensong & Pub in Utrecht)
  15-06-2017
  Aangenomen: (benoeming als zendingswerker voor Zimbabwe, voor de GZB)
  08-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Gem. De Wegwijzer Almere (De Wegwijzer Missiecentrum) (als wijkpastor) Arjen ten Brinke hoopt op 9 juli verbonden te worden aan De Wegwijzer en blijft werkzaam bij International Justice Mission
  02-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Lippenhuizen/Hemrik i.c.m. Gemeente Langezwaag/Luxwoude/Jonkerslân (voorheen werkzaam in Brazilië bij het Centrum voor Bijbelse Studies (CEBI))
  01-06-2017
  Aangenomen: PKN-H Benoeming te Apeldoorn aangenomen als regio-coördinator Midden-Oosten voor NET-Foundation
  29-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Horebeke (België) (voorheen doopsgez. pred. te Sneek i.s.m. Bolsward en Joure, waarvan hij gisteren afscheid heeft gedaan)
  22-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Aardenburg-Sint Kruis (ontheven pred. herv. Vredeskerk te Nijkerk)
  20-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Groningen Prop. M. Overbosch-Mielke doet op 4 juni intrede in de Evangelisch-Lutherse Gemeente
  05-05-2017
  Aangenomen: PKN-P als geestelijk verzorger Martini Ziekenhuis te Groningen
  02-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Amsterdam (wijkgemeente Muiderkerk) (vrijgevestigd, Remonstrantse Broederschap)
  02-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) Stichting CityKerk A'dam (als pred. met bijz. opdr.) Ds. Vreugdenhil is bevestigd op 23 april
  24-04-2017
  Aangenomen: Gemeente 's Gravenhage (prot. gem.) (studentenpastoraat) ds. Jansen was voorheen zendingspredikant in Kenia
  18-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Rijnsaterwoude (voorheen mobiliteitspoolpredikant geref. kerk te Hendrik-Ido-Ambacht)
  17-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Eck en Wiel is nu als geestelijk verzorger verbonden aan de Radboudumc en aan Pro Persona
  11-04-2017
  Aangenomen: PKN-H als Overig toerustingspredikant, voor Gereformeerde Zendings Bond
  06-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Wieringerwerf-Kreileroord (predikante Reformierte Kirche, Zwitserland)
  06-03-2017
  Aangenomen: Gemeente Wilsum (deeltijd)
  01-03-2017
  Aangenomen: Gemeente Bruinisse (deeltijd, detachering) Ds. Biemond blijft ook deeltijd-predikant te Steenbergen
  28-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Sint Jacobiparochie (deeltijd). Ds. Visser was voorheen secretaris World Communion of Reformed Churches (WCRC)
  23-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Noordwijk (wijkgemeente Noordwijk)
  21-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Voorschoten Interim-predikant, deeltijd. Tot vorig jaar predikant te Zeevang-Oudendijk.
  20-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Beverwijk (met Wijk aan Zee)
  20-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Den Burg is reeds bevestigd tot predikant en was al pastoraal werker van deze gemeente
  18-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Rotterdam-IJsselmonde (Groene Tuinkerk) (Reeds verbonden aan de Groene Tuinkerk als bijstand in het pastoraat)
  31-01-2017
  Aangenomen: Gemeente Zierikzee (Thomaskerk) (krijgsmachtpredikant Woensdrecht)
  11-01-2017
  Aangenomen: PKN-P (te Stellenbosch, Zuid-Afrika als programmamedewerker theologie voor het Beyers Naudé Centrum voor Kerk in Actie)
  24-01-2017
  Aangenomen: Gemeente Nijkerk (Grote Kerk) per 28-05-2017 (wijk 2)
  24-12-2016
  Aangenomen: Gemeente Sliedrecht (wijk 1)
  19-12-2016
  Aangenomen: PKN-P (als krijgsmachtpredikant). Ds. Cappon is gisteren bevestigd.
  12-12-2016
  Aangenomen: Gemeente Lutten
  30-11-2016
  Aangenomen: PKN-P (als studentenpredikant) Ds. Jansen was voorheen missionair predikant in Kenia)
  28-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Stavenisse (Herv. Kerk) ds. Post is middels de mobiliteitspool al aan de Hervormde gemeente Stavenisse verbonden en hoeft daarom niet opnieuw bevestgid te worden en
  17-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Bennekom (hervormd wijk 2 binnen de protestantse gemeente in wording)
  17-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Echtenerbrug-Oosterzee (beroepen door de synode, via de mobiliteitspool)
  11-11-2016
  Aangenomen: Gemeente 's-Graveland Reeds sinds 15 december 2013 via de mobiliteitspool verbonden aan deze gemeente.
  14-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Noordwijk
  14-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Wijk bij Duurstede (Herv. Kerk) (voormalig directeur IZB)
  10-10-2016
  Aangenomen: Gemeente Kerkwerve i.c.m. Gemeente Oosterland PKN-P (beroepen door de synode via de mobiliteitspool)
  29-09-2016
  Aangenomen: Gemeente Lollum-Waaksens (beroepen door de synode, als predikant in algemene dienst)
  26-09-2016
  Aangenomen: Gemeente Oosterhesselen (toezegging, deeltijd)
  07-10-2016
  Aangenomen: Gemeente Den Ham (gerepatrieerd zendingspredikant voor de GZB)
  14-09-2016
  Aangenomen: PKN-H Benoemd door IZB, als missionair toeruster (voorlopig in deeltijd). Ds. van Meijeren blijft voorlopig ook in deeltijd verbonden aan Ede.
  12-09-2016
  Aangenomen: Gemeente Zwolle als pred. met bijz. opdracht voor het stadspastoraat (deeltijd) en die ook in deeltijd verbonden blijft aan Zetten
  29-08-2016
  Aangenomen: Gemeente Koudekerke (voorheen predikant prot. gem. Oostzaan)
  29-08-2016
  Aangenomen: PKN-P (beroepen door de classis Amersfoort voor de stichting Protestants-Christelijk Basisonderwijs Baarn-Soest)
  25-08-2016
  Aangenomen: Gemeente Veenendaal (als geestelijk verzorger voor De Engelenburgh en Freule Lauta van Aysmaflat). Per 1 oktober a.s. treedt ds. Lam in dienst.
  08-08-2016
  Aangenomen: Gemeente Nieuwerkerk (Zeeland) (deeltijd)
  30-07-2016
  Aangenomen: Gemeente Zundert (die voor 30% aan Oosterhout verbonden blijft)
  27-07-2016
  Aangenomen: Gemeente Rolde

  Bedankt

  24-04-2017
  Bedankt voor: Gemeente Putten (wijkgemeente 3)
  08-04-2017
  Bedankt voor: Gemeente Bodegraven (wijkgemeente 2)
  12-12-2016
  Bedankt voor: Gemeente Werkendam (wijk 1)
  07-09-2016
  Bedankt voor: Gemeente Everdingen
  25-07-2016
  Bedankt voor: Gemeente Eck en Wiel

  Beroepbaar

  28-06-2017
  Beroepbaar
  19-05-2017
  Beroepbaar
  19-05-2017
  Beroepbaar
  19-05-2017
  Beroepbaar
  19-05-2017
  Beroepbaar
  21-04-2017
  Beroepbaar als Overig Ds. P.C.H. Kleinbloesem, momenteel zendingspredikant voor de GZB in Lima, Peru, keert in juni terug naar Nederland.
  07-04-2017
  Beroepbaar
  07-04-2017
  Beroepbaar
  25-01-2017
  Beroepbaar
  23-01-2017
  Beroepbaar (predikant doopsgezinde gemeente Bolsward/Sneek)
  22-12-2016
  Beroepbaar (voorheen Gereformeerd-vrijgemaakt predikant)
  16-12-2016
  Beroepbaar
  16-12-2016
  Beroepbaar
  16-12-2016
  Beroepbaar
  29-11-2016
  Beroepbaar (die via de mobiliteitspool tot 1 juli 2017 verbonden is aan Raalte)
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  13-10-2016
  Beroepbaar (voorheen predikant in de gereformeerde kerken-vrijgemaakt)
  13-10-2016
  Beroepbaar
  13-10-2016
  Beroepbaar
  13-10-2016
  Beroepbaar
  07-10-2016
  Beroepbaar
  07-10-2016
  Beroepbaar
  06-10-2016
  Beroepbaar
  29-09-2016
  Beroepbaar (voorheen doopsgezind predikant)

  Toegelaten tot de evangeliebediening, maar niet beroepbaar

  22-12-2016
  Toegelaten tot de evangeliebediening, maar niet beroepbaar PKN-H (voorheen predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken)
  13-10-2016
  Toegelaten tot de evangeliebediening, maar niet beroepbaar

  Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

  Beroepen

  06-07-2017 / 10-08-2017
  23-06-2017 / 14-07-2017
  Beroepen door: Gemeente Zeist-De Bilt

  Aangenomen

  20-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Tiel nu verbonden als predikant te Anduze-Thoiras et du Bougerlan (Églises Réformées Évangéliques, Frankrijk)
  20-03-2017
  Aangenomen: Gemeente Grootegast Kerkenraden van Grootegast & Zuidhorn zijn overeengekomen dat ds. van Eerden per 1 april voor een bepaalde periode pred. wordt te Grootegast
  07-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Ommen-Noord/Oost Brinke is beroepbaar gesteld en heeft dit beroep aangenomen als geestelijk verzorger bij de Baalderborg Groep
  31-01-2017
  Aangenomen: Gemeente Vlissingen
  14-10-2016
  Aangenomen: Gemeente Lutten

  Beroepbaar

  26-06-2017
  Beroepbaar (die i.v.m. zijn huidige werkzaamheden vanaf januari een beroep in overweging kan nemen)
  06-03-2017
  Beroepbaar
  25-11-2016
  Beroepbaar
  07-10-2016
  Beroepbaar
  07-10-2016
  Beroepbaar
  16-09-2016
  Beroepbaar

  Preekconsent

  03-07-2017
  Preekconsent
  16-06-2017
  Preekconsent (Preekconsent voor twee jaar)
  09-06-2017
  Preekconsent
  07-06-2017
  Preekconsent
  23-09-2016
  Preekconsent vanaf medio december te benaderen voor preekverzoeken (meer informatie via www.gkv.nl/kandidaten).

  Preekbevoegdheid

  28-04-2017
  Preekbevoegd Preekbevoegdheid verleend voor twee jaar (ds. Wendt is m.i.v. 1 mei eervol ontheven van zijn verbintenis aan Langeslag en Lemele-Lemelerveld
  03-11-2016
  Preekbevoegd
  14-10-2016
  Preekbevoegd Preekbevoegdheid (voor twee jaar)

  Hersteld Hervormde Kerk

  Bedankt

  Beroepbaar

  03-12-2016
  Beroepbaar

  Preekbevoegdheid

  31-03-2017
  Preekbevoegd
  31-03-2017
  Preekbevoegd
  03-12-2016
  Preekbevoegd
  03-12-2016
  Preekbevoegd
  09-09-2016
  Preekbevoegd
  09-09-2016
  Preekbevoegd

  Gereformeerde Gemeenten

  Bedankt

  23-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Berkenwoude
  23-06-2017
  23-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Naaldwijk
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Rilland-Bath
  23-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Oudemirdum
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Sint Annaland
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Scherpenisse
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Hilversum
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Barendrecht
  22-06-2017
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Doetinchem
  23-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Aalst
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Poederoyen
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Wolphaartsdijk
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Leiderdorp
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Nijkerk
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Waardenburg
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Urk (Sionkerk)
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Meliskerke (voor de zending in Albanië)
  02-05-2017
  Bedankt voor: Gemeente Zoetermeer (Vredekerk) t.b.v. zendingswerk in El Amparo (Guayaquil, Ecuador)

  Beroepbaar

  14-06-2017
  Beroepbaar (per maandag 19 juni)
  14-06-2017
  Beroepbaar (per maandag 19 juni)
  14-06-2017
  Beroepbaar (per maandag 19 juni)
  14-06-2017
  Beroepbaar (per maandag 19 juni)

  Preekbevoegdheid

  14-06-2017
  Preekbevoegd (per zondag 25 juni)

  Nederlands Gereformeerde Kerken

  Aangenomen

  29-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Alphen aan den Rijn (voorheen Christelijk-Gereformeerd predikant)
  07-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Rijsenhout

  Bedankt

  19-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Zoetermeer (De Lichtzijde) Samenwerkingsgemeente Cgk/ngk

  Beroepbaar

  29-06-2017
  Beroepbaar (voorheen Christelijk-Gereformeerd predikant)
  29-10-2016
  Beroepbaar

  Preekbevoegdheid

  16-11-2016
  Preekbevoegd (is tevens kerkelijk werker van de NGK te IJsselmuiden)

  Christelijke Gereformeerde Kerken

  Beroepen

  20-06-2017 / 15-08-2017
  Beroepen door: Gemeente Utrecht West (Mattheüskerk) (ICF-gemeente) Bonhof is als evangelist verbonden aan deze gemeente

  Aangenomen

  04-07-2017
  Aangenomen: Gemeente Dordrecht Centrum voor de wijkgemeente Evangelisch Centrum Rehobôth te Gent (België). Van Luttikhuizen is als evangelist al verbonden aan Gent.
  10-11-2016
  Aangenomen: CGK (als justitiepredikant voor het werk in de Penitentiaire Inrichting Zwaag)
  21-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Veenendaal (Pniëlkerk) (als missionair werker voor ‘De Poster’)
  24-10-2016
  Aangenomen: CGK (benoemd tot diaconaal consulent per 1 jan. 2017)
  13-10-2016
  Aangenomen: CGK (benoemd door de synode voor hoogleraar systematische theologie)
  13-10-2016
  Aangenomen: CGK (benoemd door de synode voor hoogleraar praktische theologie)
  17-10-2016
  Aangenomen: Gemeente Emmeloord

  Bedankt

  Beroepbaar

  01-06-2017
  Beroepbaar
  23-03-2017
  Beroepbaar op basis van art. 8 K.O.
  02-02-2017
  Beroepbaar (evangelist ICF Utrecht)
  23-01-2017
  Beroepbaar per 1 april (voorheen Israëlpredikant)
  06-09-2016
  Beroepbaar
  06-09-2016
  Beroepbaar
  06-09-2016
  Beroepbaar

  Preekconsent

  21-06-2017
  Preekconsent
  21-06-2017
  Preekconsent
  21-06-2017
  Preekconsent
  21-06-2017
  Preekconsent
  01-06-2017
  Preekconsent
  02-02-2017
  Preekconsent
  02-02-2017
  Preekconsent

  Netherlands Reformed Congregations

  Aangenomen

  30-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Chilliwack (Canada) Als zendingspredikant voor Bolivia

  Preekbevoegdheid

  15-06-2017
  Preekbevoegd (per zondag 18 juni)

  Gereformeerde Gemeenten in Nederland

  Bedankt

  Preekbevoegdheid

  02-06-2017
  Preekbevoegd (per 18 juni)

  Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

  Bedankt

  30-11-2016
  Bedankt voor: Gemeente Oosterland

  Preekbevoegdheid

  23-03-2017
  Preekbevoegd

  Doopsgezinde Broederschap

  Aangenomen

  Unie van Baptistengemeenten

  Aangenomen

  17-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Veenendaal (voorheen directeur Alliance World Fellowship) Ds. Verduijn doet a.s. zondag intrede

  Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC)

  Aangenomen

  09-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Texel en mevr. R. Lodder-Heijdeman. Per 1 juni a.s. in dienst
  26-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Lemmer e.o. (benoemd per 1 augustus) Dhr. Grit is ouderen en ziekenpastor bij vrije baptistengem. Bethel te Drachten
  26-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Amsterdam (De Verbinding) (benoemd per september voor 50%) Ds. Bottenbley was voorheen voorganger vrije baptistengem. Bethel te Drachten

  Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten

  Remonstrantse Broederschap

  Aangenomen

  10-12-2016
  Aangenomen: Gemeente Den Haag (deeltijd)
  21-11-2016
  Aangenomen: (benoeming algemeen secretaris van de Remonstranten - ingaande 1 januari 2017)

  Christelijke gereformeerde kerken/gereformeerde kerken (vrijgemaakt)

  Aangenomen

  30-07-2016
  Aangenomen: Gemeente Neede (combinatie Ngk/gkv) (deeltijd) Ds. van de Beek blijft ook in deeltijd verbonden aan Lichtenvoorde