• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Volg ons op twitter voor actueel beroepingswerk

  Beroepingswerk

  Hersteld Hervormde Kerk

  Aangenomen

  12-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Driedorp per 04-06-2017

  Bedankt

  Beroepbaar

  03-12-2016
  Beroepbaar

  Preekbevoegdheid

  22-09-2017
  Preekbevoegd
  31-03-2017
  Preekbevoegd
  31-03-2017
  Preekbevoegd
  03-12-2016
  Preekbevoegd
  03-12-2016
  Preekbevoegd

  Christelijke Gereformeerde Kerken

  Aangenomen

  04-07-2017
  Aangenomen: Gemeente Dordrecht Centrum voor de wijkgemeente Evangelisch Centrum Rehobôth te Gent (België). Van Luttikhuizen is als evangelist al verbonden aan Gent.
  28-07-2017
  Aangenomen: Gemeente Utrecht West (Mattheüskerk) (ICF-gemeente) Bonhof is als evangelist verbonden aan deze gemeente
  10-11-2016
  Aangenomen: CGK (als justitiepredikant voor het werk in de Penitentiaire Inrichting Zwaag)
  21-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Veenendaal (Pniëlkerk) (als missionair werker voor ‘De Poster’)
  24-10-2016
  Aangenomen: CGK (benoemd tot diaconaal consulent per 1 jan. 2017)
  13-10-2016
  Aangenomen: CGK (benoemd door de synode voor hoogleraar systematische theologie)
  13-10-2016
  Aangenomen: CGK (benoemd door de synode voor hoogleraar praktische theologie)
  17-10-2016
  Aangenomen: Gemeente Emmeloord

  Bedankt

  Beroepbaar

  01-06-2017
  Beroepbaar
  23-03-2017
  Beroepbaar op basis van art. 8 K.O.
  02-02-2017
  Beroepbaar (evangelist ICF Utrecht)
  23-01-2017
  Beroepbaar per 1 april (voorheen Israëlpredikant)

  Preekconsent

  21-06-2017
  Preekconsent
  21-06-2017
  Preekconsent
  21-06-2017
  Preekconsent
  21-06-2017
  Preekconsent
  01-06-2017
  Preekconsent
  02-02-2017
  Preekconsent
  02-02-2017
  Preekconsent

  Protestantse Kerk in Nederland

  Aangenomen

  18-09-2017
  Aangenomen: Gemeente Amerongen-Overberg (wijkgemeente Amerongen, deeltijd)
  12-09-2017
  Aangenomen: Gemeente Zevenhuizen Dorp (Dorpskerk) (als migrantenpredikant voor Stichting Geloofsinburgering)
  31-08-2017
  Aangenomen: PKN-H als Overig als interimpredikant (beroepen door de synode)
  26-07-2017
  Aangenomen: PKN-H te Katwijk (als geestelijk verzorger stichting DSV, beroepen door de classis Katwijk)
  26-07-2017
  Aangenomen: Gemeente Lelystad Ds. De Lange is pionier van Nieuw-Westenwind te Amsterdam
  13-07-2017
  Aangenomen: Gemeente Warffum-Breede-Usquert (voorheen predikant te Vries (prot.))
  31-07-2017
  Aangenomen: Gemeente Papendrecht (Bethlehemkerk) (deeltijd)
  27-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Drachten (De Oase) (wijk Noord)
  16-06-2017
  Aangenomen: PKN-P (als predikant algemene dienst PKN, ten dienste van PGU, in het bijzonder voor interkerkelijke, Wekelijkse Choral Evensong & Pub in Utrecht)
  15-06-2017
  Aangenomen: (benoeming als zendingswerker voor Zimbabwe, voor de GZB)
  08-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Gem. De Wegwijzer Almere (De Wegwijzer Missiecentrum) (als wijkpastor) Arjen ten Brinke hoopt op 9 juli verbonden te worden aan De Wegwijzer en blijft werkzaam bij International Justice Mission
  02-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Lippenhuizen/Hemrik i.c.m. Gemeente Langezwaag/Luxwoude/Jonkerslân (voorheen werkzaam in Brazilië bij het Centrum voor Bijbelse Studies (CEBI))
  01-06-2017
  Aangenomen: PKN-H Benoeming te Apeldoorn aangenomen als regio-coördinator Midden-Oosten voor NET-Foundation
  29-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Horebeke (België) (voorheen doopsgez. pred. te Sneek i.s.m. Bolsward en Joure, waarvan hij gisteren afscheid heeft gedaan)
  22-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Aardenburg-Sint Kruis (ontheven pred. herv. Vredeskerk te Nijkerk)
  20-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Groningen Prop. M. Overbosch-Mielke doet op 4 juni intrede in de Evangelisch-Lutherse Gemeente
  05-05-2017
  Aangenomen: PKN-P als geestelijk verzorger Martini Ziekenhuis te Groningen
  02-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Amsterdam (wijkgemeente Muiderkerk) (vrijgevestigd, Remonstrantse Broederschap)
  02-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) Stichting CityKerk A'dam (als pred. met bijz. opdr.) Ds. Vreugdenhil is bevestigd op 23 april
  24-04-2017
  Aangenomen: Gemeente 's Gravenhage (prot. gem.) (studentenpastoraat) ds. Jansen was voorheen zendingspredikant in Kenia
  18-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Rijnsaterwoude (voorheen mobiliteitspoolpredikant geref. kerk te Hendrik-Ido-Ambacht)
  17-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Eck en Wiel is nu als geestelijk verzorger verbonden aan de Radboudumc en aan Pro Persona
  11-04-2017
  Aangenomen: PKN-H als Overig toerustingspredikant, voor Gereformeerde Zendings Bond
  06-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Wieringerwerf-Kreileroord (predikante Reformierte Kirche, Zwitserland)
  06-03-2017
  Aangenomen: Gemeente Wilsum (deeltijd)
  01-03-2017
  Aangenomen: Gemeente Bruinisse (deeltijd, detachering) Ds. Biemond blijft ook deeltijd-predikant te Steenbergen
  28-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Sint Jacobiparochie (deeltijd). Ds. Visser was voorheen secretaris World Communion of Reformed Churches (WCRC)
  23-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Noordwijk (wijkgemeente Noordwijk)
  21-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Voorschoten Interim-predikant, deeltijd. Tot vorig jaar predikant te Zeevang-Oudendijk.
  20-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Beverwijk (met Wijk aan Zee)
  20-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Den Burg is reeds bevestigd tot predikant en was al pastoraal werker van deze gemeente
  18-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Rotterdam-IJsselmonde (Groene Tuinkerk) (Reeds verbonden aan de Groene Tuinkerk als bijstand in het pastoraat)
  31-01-2017
  Aangenomen: Gemeente Zierikzee (Thomaskerk) (krijgsmachtpredikant Woensdrecht)
  11-01-2017
  Aangenomen: PKN-P (te Stellenbosch, Zuid-Afrika als programmamedewerker theologie voor het Beyers Naudé Centrum voor Kerk in Actie)
  24-01-2017
  Aangenomen: Gemeente Nijkerk (Grote Kerk) per 28-05-2017 (wijk 2)
  24-12-2016
  Aangenomen: Gemeente Sliedrecht (wijk 1)
  19-12-2016
  Aangenomen: PKN-P (als krijgsmachtpredikant). Ds. Cappon is gisteren bevestigd.
  12-12-2016
  Aangenomen: Gemeente Lutten
  30-11-2016
  Aangenomen: PKN-P (als studentenpredikant) Ds. Jansen was voorheen missionair predikant in Kenia)
  28-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Stavenisse (Hervormde Kerk Stavenisse) ds. Post is middels de mobiliteitspool al aan de Hervormde gemeente Stavenisse verbonden en hoeft daarom niet opnieuw bevestgid te worden en
  17-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Bennekom (hervormd wijk 2 binnen de protestantse gemeente in wording)
  17-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Echtenerbrug-Oosterzee (beroepen door de synode, via de mobiliteitspool)
  11-11-2016
  Aangenomen: Gemeente 's-Graveland Reeds sinds 15 december 2013 via de mobiliteitspool verbonden aan deze gemeente.
  14-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Noordwijk
  14-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Wijk bij Duurstede (Herv. Kerk) (voormalig directeur IZB)
  10-10-2016
  Aangenomen: Gemeente Kerkwerve i.c.m. Gemeente Oosterland PKN-P (beroepen door de synode via de mobiliteitspool)
  29-09-2016
  Aangenomen: Gemeente Lollum-Waaksens (beroepen door de synode, als predikant in algemene dienst)
  26-09-2016
  Aangenomen: Gemeente Oosterhesselen (toezegging, deeltijd)
  07-10-2016
  Aangenomen: Gemeente Den Ham (gerepatrieerd zendingspredikant voor de GZB)

  Bedankt

  15-08-2017
  Bedankt voor: Gemeente Epe (Goede Herderkerk) (voorheen herv. pred. te Nieuweroord-Noordscheschut)
  24-04-2017
  Bedankt voor: Gemeente Putten (wijkgemeente 3)
  08-04-2017
  Bedankt voor: Gemeente Bodegraven (wijkgemeente 2)
  12-12-2016
  Bedankt voor: Gemeente Werkendam (wijk 1)

  Beroepbaar

  21-09-2017
  Beroepbaar m.i.v. 1 januari 2018 (tot die datum via de mobiliteitspool werkzaam voor de Jeruzalemkerk te Amsterdam)
  27-07-2017
  Beroepbaar (momenteel als remonstrants pred. verbonden aan de vrijzinnige prot. gem. Boskoop en geestel. verz. bij zorgorganisatie Topaz te Leiden)
  28-06-2017
  Beroepbaar
  19-05-2017
  Beroepbaar
  19-05-2017
  Beroepbaar
  19-05-2017
  Beroepbaar
  19-05-2017
  Beroepbaar
  21-04-2017
  Beroepbaar als Overig Ds. P.C.H. Kleinbloesem, momenteel zendingspredikant voor de GZB in Lima, Peru, keert in juni terug naar Nederland.
  07-04-2017
  Beroepbaar
  07-04-2017
  Beroepbaar
  25-01-2017
  Beroepbaar
  23-01-2017
  Beroepbaar (predikant doopsgezinde gemeente Bolsward/Sneek)
  22-12-2016
  Beroepbaar (voorheen Gereformeerd-vrijgemaakt predikant)
  16-12-2016
  Beroepbaar
  16-12-2016
  Beroepbaar
  16-12-2016
  Beroepbaar
  29-11-2016
  Beroepbaar (die via de mobiliteitspool tot 1 juli 2017 verbonden is aan Raalte)
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  07-11-2016
  Beroepbaar
  13-10-2016
  Beroepbaar (voorheen predikant in de gereformeerde kerken-vrijgemaakt)
  13-10-2016
  Beroepbaar
  13-10-2016
  Beroepbaar
  13-10-2016
  Beroepbaar
  07-10-2016
  Beroepbaar
  07-10-2016
  Beroepbaar
  06-10-2016
  Beroepbaar
  29-09-2016
  Beroepbaar (voorheen doopsgezind predikant)

  Toegelaten tot de evangeliebediening, maar niet beroepbaar

  22-12-2016
  Toegelaten tot de evangeliebediening, maar niet beroepbaar PKN-H (voorheen predikant in de Christelijke Gereformeerde Kerken)
  13-10-2016
  Toegelaten tot de evangeliebediening, maar niet beroepbaar

  Gereformeerde Gemeenten

  Beroepen

  21-09-2017 / 12-10-2017
  Beroepen door: Gemeente Nieuwerkerk (Z.)
  16-09-2017 / 07-10-2017
  Beroepen door: Gemeente Urk (Sionkerk)
  14-09-2017 / 05-10-2017
  Beroepen door: Gemeente Scherpenisse
  13-09-2017 / 04-10-2017
  Beroepen door: Gemeente Middelharnis
  12-09-2017 / 03-10-2017

  Bedankt

  23-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Berkenwoude
  23-06-2017
  23-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Naaldwijk
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Rilland-Bath
  23-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Oudemirdum
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Sint Annaland
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Scherpenisse
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Hilversum
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Barendrecht
  22-06-2017
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Doetinchem
  23-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Aalst
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Poederoyen
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Wolphaartsdijk
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Leiderdorp
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Nijkerk
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Waardenburg
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Urk (Sionkerk)
  22-06-2017
  Bedankt voor: Gemeente Meliskerke (voor de zending in Albanië)
  02-05-2017
  Bedankt voor: Gemeente Zoetermeer (Vredekerk) t.b.v. zendingswerk in El Amparo (Guayaquil, Ecuador)

  Beroepbaar

  14-06-2017
  Beroepbaar (per maandag 19 juni)
  14-06-2017
  Beroepbaar (per maandag 19 juni)
  14-06-2017
  Beroepbaar (per maandag 19 juni)
  14-06-2017
  Beroepbaar (per maandag 19 juni)

  Preekbevoegdheid

  14-06-2017
  Preekbevoegd (per zondag 25 juni)

  Gereformeerde Gemeenten in Nederland

  Beroepen

  19-09-2017 / 10-10-2017

  Bedankt

  Preekbevoegdheid

  02-06-2017
  Preekbevoegd (per 18 juni)

  Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

  Beroepen

  14-09-2017 / 19-10-2017

  Aangenomen

  26-08-2017
  20-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Tiel nu verbonden als predikant te Anduze-Thoiras et du Bougerlan (Églises Réformées Évangéliques, Frankrijk)
  20-03-2017
  Aangenomen: Gemeente Grootegast Kerkenraden van Grootegast & Zuidhorn zijn overeengekomen dat ds. van Eerden per 1 april voor een bepaalde periode pred. wordt te Grootegast
  07-02-2017
  Aangenomen: Gemeente Ommen-Noord/Oost Brinke is beroepbaar gesteld en heeft dit beroep aangenomen als geestelijk verzorger bij de Baalderborg Groep
  31-01-2017
  Aangenomen: Gemeente Vlissingen
  14-10-2016
  Aangenomen: Gemeente Lutten

  Beroepbaar

  18-09-2017
  Beroepbaar (momenteel predikant-in-opleiding te Duiven-Velp)
  15-09-2017
  Beroepbaar
  11-09-2017
  Beroepbaar
  26-06-2017
  Beroepbaar (die i.v.m. zijn huidige werkzaamheden vanaf januari een beroep in overweging kan nemen)
  06-03-2017
  Beroepbaar
  25-11-2016
  Beroepbaar
  07-10-2016
  Beroepbaar
  07-10-2016
  Beroepbaar

  Preekconsent

  03-07-2017
  Preekconsent
  16-06-2017
  Preekconsent (Preekconsent voor twee jaar)
  09-06-2017
  Preekconsent
  07-06-2017
  Preekconsent

  Preekbevoegdheid

  11-09-2017
  Preekbevoegd (bevoegdheid verlengd met twee jaar)
  28-04-2017
  Preekbevoegd Preekbevoegdheid verleend voor twee jaar (ds. Wendt is m.i.v. 1 mei eervol ontheven van zijn verbintenis aan Langeslag en Lemele-Lemelerveld
  03-11-2016
  Preekbevoegd
  14-10-2016
  Preekbevoegd Preekbevoegdheid (voor twee jaar)

  Nederlands Gereformeerde Kerken

  Beroepen

  06-09-2017 / 27-09-2017
  Beroepen door: Gemeente Westbroek (deeltijd)

  Aangenomen

  29-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Alphen aan den Rijn (voorheen Christelijk-Gereformeerd predikant)
  07-11-2016
  Aangenomen: Gemeente Rijsenhout

  Beroepbaar

  29-06-2017
  Beroepbaar (voorheen Christelijk-Gereformeerd predikant)
  29-10-2016
  Beroepbaar

  Preekbevoegdheid

  16-11-2016
  Preekbevoegd (is tevens kerkelijk werker van de NGK te IJsselmuiden)

  Unie van Baptistengemeenten

  Aangenomen

  17-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Veenendaal (voorheen directeur Alliance World Fellowship) Ds. Verduijn doet a.s. zondag intrede

  Alliantie van Baptisten- en CAMA-gemeenten (ABC)

  Aangenomen

  08-08-2017
  Aangenomen: Gemeente Parousia (Aula Scholengemeenschap Goudse Waarden) (nu werkzaam bij Glory Impact Ministries) Ds. Selier hoopt op 3 september intrede te doen.
  09-05-2017
  Aangenomen: Gemeente Texel en mevr. R. Lodder-Heijdeman. Per 1 juni a.s. in dienst
  26-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Lemmer e.o. (benoemd per 1 augustus) Dhr. Grit is ouderen en ziekenpastor bij vrije baptistengem. Bethel te Drachten
  26-04-2017
  Aangenomen: Gemeente Amsterdam (De Verbinding) (benoemd per september voor 50%) Ds. Bottenbley was voorheen voorganger vrije baptistengem. Bethel te Drachten

  Netherlands Reformed Congregations

  Aangenomen

  30-06-2017
  Aangenomen: Gemeente Chilliwack (Canada) Als zendingspredikant voor Bolivia

  Preekbevoegdheid

  15-06-2017
  Preekbevoegd (per zondag 18 juni)

  Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

  Bedankt

  30-11-2016
  Bedankt voor: Gemeente Oosterland

  Preekbevoegdheid

  23-03-2017
  Preekbevoegd

  Doopsgezinde Broederschap

  Aangenomen

  Vrije Oud Gereformeerde Gemeenten

  Remonstrantse Broederschap

  Aangenomen

  10-12-2016
  Aangenomen: Gemeente Den Haag (deeltijd)
  21-11-2016
  Aangenomen: (benoeming algemeen secretaris van de Remonstranten - ingaande 1 januari 2017)