• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Volg ons op twitter voor actueel beroepingswerk

  Beroepingswerk

  Unie van Baptistengemeenten

  Aangenomen

  09-10-2019
  Aangenomen: Gemeente Cama Parousia Woerden Deeltijd; ds. Van der Leer blijft daarnaast in deeltijd rector van het Baptistenseminarium te Amsterdam.

  Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

  Beroepen

  Beroepbaar

  01-07-2019
  Beroepbaar
  13-05-2019
  Beroepbaar Wordt per 1 juli losgemaakt van Appingedam en werkt momenteel als deeltijd-geest. verz. provincie Groningen. Beroepbaarstelling voor 2 jaar

  Preekbevoegdheid

  20-09-2019
  Preekbevoegd C. S. Alderliesten was eerder predikant in de GKV, zijn laatste standplaats was Willemstad, CuraƧao.
  10-07-2019
  Preekbevoegd

  Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

  Remonstrantse Broederschap

  Aangenomen

  Gereformeerde Gemeenten

  Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband)

  Aangenomen

  Gereformeerde Kerken Nederland

  Beroepbaar

  24-06-2019
  Beroepbaar

  Protestantse Kerk in Nederland

  Benoemd

  07-05-2019
  Benoemd door: Gemeente Diensten met Belangstellenden (DmB) (Diensten met Belangstellenden (Gebouw: Engelse Kerk)) die deze benoeming heeft aanvaard. Ds. Koster wordt via mobiliteitspool aangesteld als ambulant miss. pred. voor 1-1,5 jaar.