Afscheid/intrede

Gereformeerde Gemeenten

Afscheid

zondag 22 maart 18:30 uur
Afscheidsdienst
zondag 31 mei 18:30 uur
Afscheidsdienst

Intrede

zondag 05 april 09:30 uur
Intrededienst
zaterdag 13 juni 14:30 uur
Intrededienst