Afscheid/intrede

Gereformeerde Gemeenten

Intrede

woensdag 23 september 19:00 uur
Intrededienst
woensdag 13 januari 19:00 uur
Intrededienst
woensdag 03 maart 19:00 uur
Intrededienst

Afscheid

donderdag 31 december 16:30 uur
AfscheidsdienstWegens emeritaat
dinsdag 05 januari 19:30 uur
Afscheidsdienst
zondag 14 februari 16:00 uur
AfscheidsdienstWegens vertrek naar andere gemeente