• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Alle beroepen op kand. E. Wiskerke

  Aangenomen

  22-02-2021
  Ned. Geref. Kerken

  Huidige standplaats n.v.t

  Aangenomen: Gemeente Amstelveen (Immanuëlkerk) Kand. Wiskerke (GKV) heeft het beroep aangenomen naar NGK Amstelveen.

  Beroepbaar

  19-02-2021
  Ned. Geref. Kerken

  Huidige standplaats n.v.t