• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Alle beroepen op ds. I. van der Pol

  Benoemd

  27-02-2019
  Prot. Gem.

  Huidige standplaats n.v.t

  Namens de PKN-P als voorzitter college voor de visitatie classis Friesland. Ds. Van der Pol heeft deze benoeming aanvaard.