• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Alle beroepen op ds. J. F. Schuitemaker

  Aangenomen

  31-01-2019
  Herv. Gem.

  Huidige standplaatsen Gemeente ElburgGemeente Elburg

  Namens de PKN-H de classis Veluwe (als voorzitter classicaal college voor visitatie Veluwe, deeltijd).Ds. Schuitemaker blijft daarnaast verbonden aan Elburg