• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Alle beroepen op gemeente Molkwerum

  Aangenomen

  17-052018
  Functie: classispredikant namens de PKN-P (voor de classis Friesland)