• Plaats
  • Plaats
  • Voorganger

  Alle beroepen op gemeente Amstelveen

  Aangenomen

  22-022021
  kand. E. Wiskerke

  Huidige standplaats n.v.t

  Ned. Geref. Kerken Aangenomen: Gemeente Amstelveen (Immanuëlkerk) Kand. Wiskerke (GKV) heeft het beroep aangenomen naar NGK Amstelveen.