• Plaats
  • Plaats
  • Predikant

  Overberg (Efrathakerk)

  Protestantse Kerk in Nederland (Hervormde Gemeente)

  Overberg Haarweg 33 3959 AM Overberg toon op kaart

  Predikant: dr. E. E. Bouter

  Reguliere kerktijden: 10:00 en 18:30

  Over de gemeente

  De hervormde gemeente te Overberg is wijkgemeente II van de Hervormde Gemeente Amerongen en omvat het buurtschap Overberg. Wijkgemeente I wordt gevormd door het dorp Amerongen. De buurtschap Overberg is gelegen in de burgerlijke gemeente ‘Utrechtse Heuvelrug’. Overberg heeft een kleine kern met ca. 1500 inwoners en is voornamelijk agrarisch gebied, waarbij veeteelt veruit de belangrijkste factor is. Vanwege de ligging juist onder de Utrechtse Heuvelrug zijn rondom en in Overberg diverse campings gelegen, die in de zomermaanden druk bezocht worden. Bezoekers zijn van harte welkom bij de erediensten in onze wijkgemeente.

  De hervormde gemeente van Overberg is een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Wij, als gemeente willen volop een gemeente zijn van haar Here, Jezus Christus. Omdat Hij in Zijn Woord tot ons komt, willen wij ook een Bijbelgetrouwe gemeente zijn. De Hervormde Gemeente van Overberg hecht aan de gereformeerde traditie en wil die bewaren en overdragen. Met gereformeerde traditie wordt bedoeld: het vasthouden aan de bijbel als bron van wat we over God weten, het geloof als enige weg naar God en genade als enige basis van onze redding. Dit is verwoord in de belijdenisgeschriften van onze kerk. De gemeente rond de Efrathakerk weet zich verbonden met de traditie waaruit zij voortkomt en wil die in de taal van deze tijd verwoorden.

  De zondagse erediensten vormen het kloppend hart van de gemeente. Van de zondagse diensten wordt de ochtenddienst het drukst bezocht. De middagdienst heeft meer het karakter van een leerdienst. De liturgie is sober van vorm met veel nadruk op het Woord en de verkondiging. Psalmen hebben onze voorkeur en andere liederen staan dicht bij de woorden uit de Bijbel. Ons geloof vraagt van ons dat we God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. In onze geseculariseerde samenleving is het belangrijk dat we als gemeente onze roeping verstaan. Wij willen een levende en aanstekelijke gemeente zijn, waarin de leden hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. De bewustwording daarvan is essentieel. Dat betekent dat gemeenteleden volgeling van Jezus Christus zijn in woord en daad. Ook betekent het dat de gemeente toegankelijk is voor ieder die met het geloof wil kennismaken

  Lees meer

  Contactpersonen

  Scriba
  dhr. T. ReedijkHeuvelse Steeg6 A3959 BBOverberg0343 481 664
  Scriba diaconie
  dhr. H van de ZandschulpGroep4 3956 KNLeersum0343-481269
  Koster
  dhr. P. van DoornHaarweg30 3959 AROverberg0343-481487
  Preekregelaar kerktijden.nl
  dhr. C.J. HenkenDwarsweg65 B3959 AGOverberg0343 481 487

  Aankomende diensten

  meer diensten
  toon foto's