Afscheid/intrede

Christelijke Gereformeerde Kerken

Intrede

zondag 19 februari 14:00 uur
Intrededienst

Afscheid

zondag 26 februari 16:00 uur
Afscheidsdienst